Overview

Onako-Kometa Hotel

21 km Avtodorogi Uliyanovsk-Dimitrovgrad-Samara, 432010 Ulyanovsk, Ulyanovsk, Russia

S$ 30+

Nearby

    show all
    Reviews
    Map

    Map